Rapportages & jaarverslagen

Jaarlijks leggen wij verantwoording af over onze activiteiten. In onze jaarverslagen lees je daar alles over. Daarnaast maken wij per half jaar een rapportage waarin je meer leest over wat wij die periode hebben gedaan. Hieronder kun je de rapportages en jaarverslagen downloaden.