Team

Monique Delsing-Otto

Marketing Manager

Als Marketing Manager houd ik mij bezig met het vertalen van de citymarketing-doelstellingen naar strategie en uitvoering. Hierbij bedenken en ontwikkelen we on- en offline marketingcommunicatiemiddelen en campagnes om onze doelstellingen te behalen. Ook ben ik verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken en stuur ik ons team aan.

Nienke Klein Wolterink

Coördinator Communicatie & Marketing

Als Coördinator Communicatie & Marketing houd ik mij bezig met alles omtrent marketing en communicatie, met de nadruk op online. Ik ben verant-woordelijk voor contentcreatie voor social media en de website. Daarnaast werk ik nauw samen met Monique om onze doelstellingen op marketing en communicatie te behalen. 

Martine Fabels

Accountmanager Vrije Tijd & Zakelijke Markt

In deze functie ben ik verantwoordelijk voor toerisme en de zakelijke markt in Hengelo. Samen met de toeristische partners werken we aan het zoveel mogelijk trekken van bezoekers naar Hengelo en het verzorgen van een goed en gevarieerd aanbod van promotiemateriaal. Onder de zakelijk markt valt de H500, een groep gemotiveerde en maatschappelijk betrokken ondernemers. Ik ben verantwoordelijk voor het werven en behouden van de leden van deze businessclub. Daarnaast organiseer ik de H500 bijeenkomsten en ben ik aanspreek-punt. 

Jim Korf

Evenementen Coördinator

Als Evenementen Coördinator houd ik mij bezig met het evenementenbeleid van Hengelo. Ik ben een verbinder tussen verschillende partijen en zorg voor een evenwichtig evenementenaanbod dat het DNA van Hengelo versterkt en ondersteunt. Mijn taken variëren hierdoor o.a. van informatievoorziening en het bewaken van de evenementenkalender, tot monitoring van financiële bijdrages en het activeren/organiseren van activiteiten.

Maarten Schuurman

Bestuurder

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als financieringsspecialist bij ABN AMRO Bank. Daarnaast ben ik bestuurder van de stichting Hengelo Promotie. In die hoedanigheid eindverantwoordelijk voor de financiële- en beleidsmatige keuzes van de stichting. Dit doe ik in nauwe samenwerking met Monique Otto, Marketing Manager van stichting Hengelo Promotie. Ik vind het belangrijk dat de stad waarin ik met mijn gezin woon en werk veilig en gezellig is. Voor nu in de toekomst. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij door niet te klagen maar mijn handen uit de mouwen te steken. Je bereikt immers meer door samen te werken.