Aanvraag financiële bijdrage

Evenementen zijn belangrijk voor een stad. Ze zorgen voor levendigheid, hebben een belangrijke
maatschappelijke en sociale functie en versterken het profiel van de stad. Bovendien zorgen goed
georganiseerde evenementen voor een economische spin-off in Hengelo. We vinden het belangrijk
dat onze evenementen het merk Hengelo versterken. Daarom investeren wij in deze evenementen en proberen we ze samen met de organisatoren toekomstbestending te maken. Ook geven we de ruimte aan nieuwe evenementen die  bijdragen aan onze citymarketingdoelstellingen en die passen bij de doelgroep. 

Met een goed toetsingskader voor het verlenen van een financiële bijdrage kan er sturing worden gegeven aan de programmering en spreiding van evenementen in Hengelo. Een programmering die aansluit op de wensen en behoeften van de doelgroepen en die past bij het merk Hengelo. Hierbij leggen we de focus op de binnenstad en Hart van Zuid maar hebben we ook oog voor de rest van de gemeente Hengelo.

Procedure 2024

Belangrijk om te weten voordat je een aanvraag doet:

Een aanvrager is:
– een rechtspersoon die culturele activiteiten organiseert
– gevestigd of werkzaam in Hengelo

Er worden geen bijdragen verleend voor de volgende activiteiten:
 • Religieuze of spirituele activiteiten
 • Individuele instellingsactiviteiten (open dagen, eigen producties etc.)
 • Reguliere programmering van een instelling/organisatie of wijkcentrum
 • Wijkactiviteiten georganiseerd o.a. door bewonersorganisaties
 • Activiteiten met een direct commercieel oogmerk
 
Subsidie Gemeente Hengelo

Ontvang je al een subsidie van de Gemeente Hengelo (via een buurtbon bijvoorbeeld) voor de organisatie van je evenement, dan kom je niet in aanmerking voor een financiele bijdrage vanuit het budget van Hengelo Promotie. Vind je evenement echter in de binnenstad plaats, dan is er een mogelijkheid dat je een bijdrage ontvangt vanuit het budget van de SCH. Geef dit dan duidelijk in de aanvraag aan. 

Aanvraagprocedure 2024

Tot 1 december 2023 kon er een aanvraag worden ingediend voor 2024. Op dit moment kan er alleen nog een aanvraag worden gedaan voor nieuwe initiatieven via info@hengelopromotie.nl.  De maximale bijdrage voor nieuwe initiatieven is €3.125,-  per evenement. Aanvragen kunnen gedurende het jaar worden ingediend maar minimaal zes weken voorafgaande het evenement. 

Aanvraagprocedure 2024
 1. Een aanvraag voor 2024 kan worden ingediend voor 2024 via info@hengelopromotie.nl.  
 2. In het document Toetsingskader aanvraag financiële bijdragen evenementen Hengelo en Investeringsfonds 2024 staat de werkwijze omschreven. Ook staan hierin de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan dan kan er een aanvraag worden ingediend.
 3. Voor de aanvraag moet het standaard aanvraagformulier financiële bijdrage én standaard begrotingsformulier worden ingevuld en ingediend, hiervan kan niet worden afgeweken. Aanvragen waarbij de formulieren niet zijn gebruikt, worden niet in behandeling genomen.
 4. De adviescommissie van Hengelo Promotie en Stichting Centrummanagement Hengelo
  beoordeelt de aanvragen aan de hand van het toetsingskader en geeft haar beoordeling als
  advies aan de Raad van Toezicht van Hengelo Promotie en het bestuur van Stichting
  Centrummanagement Hengelo. Het advies wordt overgenomen of afgewezen.
 5. Aanvragers ontvangen uiterlijk vier weken na indiening van de aanvraag een een terugkoppeling of een bijdrage al dan niet wordt toegekend.
 6. Indien een aanvraag wordt afgewezen dan kan hier uiterlijk 6 weken na de terugkoppeling bezwaar op worden gemaakt. Zie hiervoor de “Bezwaar en beroepsprocedure voor financiële bijdragen evenementen Hengelo”.

 

Hengelo Promotie en Stichting Centrummanagement Hengelo

Voor Hengelo Promotie en Stichting Centrummanagement Hengelo geldt ook in 2024 één toetsingskader en één aanvraagprocedure voor een financiële bijdrage om het de organisator makkelijker te maken. Dit betekent concreet:

 • Eén aanvraag voor een financiële bijdrage door middel van de gestandaardiseerde
  formulieren.
 •  Hengelo Promotie zal de aanvraag coördineren, waarna het door de gezamenlijke
  adviescommissie beoordeeld wordt. In deze adviescommissie zijn zowel Hengelo Promotie
  als Stichting Centrummanagement Hengelo vertegenwoordigd.
 • Het budget vanuit de SCH wordt alleen aangewend voor de binnenstad – het BIZ gebied, hier
  zal de adviescommissie op toezien.
 • Het budget dat Hengelo Promotie en Stichting Centrummanagement Hengelo hebben om de
  evenementen mee te ondersteunen kan jaarlijks verschillen dus ook de bijdrage. De financiële
  bijdrages betreffen daarom ook een jaarlijkse subsidie en moeten daarom elk jaar opnieuw
  worden aangevraagd.
 
Binnenstad –  BIZ Hengelo

In Hengelo is een gebied in het centrum als BIZ (Bedrijven Investerings Zone) aangewezen. Een BIZ is een aangewezen gebied, waarin bedrijven samenwerken aan het verbeteren van onder andere de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Voor dat doel is Stichting Centrummanagement Hengelo opgericht. Voor meer informatie over de BIZ en het gebied, zie  BIZ Hengelo

Vragen?

Neem dan contact met ons op!