Citymarketingvisie Hengelo 2024 - 2040

Hengelo; de Verbindende, Groene en Creatieve Maakstad, centraal gelegen in de technologische topregio Twente

Dit zijn de thema’s waarmee de stad volgens diverse Hengelose stadspartners en stakeholders een bijzondere positie inneemt ten opzichte van andere steden. Ze vormen de kern van de herijkte citymarketingvisie en het merk Hengelo. Daar gaan we de komende jaren hard mee aan de slag! Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren is deze visie samen met diverse stadspartners en stakeholders herijkt zodat deze nu aansluit bij de ambities van de stad. Door een scherpe positionering op te stellen en hierin keuzes te maken vertellen we wie we als stad zijn, waarmee we ons onderscheiden, wat we te bieden hebben en vooral waar we als stad naar toe willen. Dit is vertaald naar het merk Hengelo. Het stadsmerk creëert duidelijkheid en fungeert als een soort kompas om het beleid en programma beter af te stemmen op de doelgroepen die centraal staan. Doel is dat alle stadspartners dezelfde krachtige boodschap uitdragen en hierdoor het profiel van Hengelo versterken. Zodat we talenten en bedrijven weten te boeien en binden aan onze stad.

Herijking

De ambities voor de stad zijn onder meer vastgelegd in de omgevingsvisie 2e fase “Hart van Hengelo”. We willen de kwaliteit van leven voor onze inwoners vergroten en ook op lange termijn op peil houden. Als wij onze ambities waar willen maken moeten we fors inzetten om talent (knappe knoppen én gouden handen van de toekomst) en hun levenspartners meer en beter aan onze stad en regio te binden. Citymarketing kan een waardevolle bijdrage leveren aan deze strategische opgave. Om dit te bereiken heeft het college van B en W Hengelo Promotie de opdracht gegeven om de citymarketingvisie uit 2019 te herijken. Deze voormalige visie richtte zich voornamelijk op de binnenstad en het domein ‘vrije tijd’. De eigen inwoners waren daarbij de belangrijkste doelgroep. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en sloot deze visie  niet meer aan bij de ambities van de stad. Deze was daarom toe aan een herijking. De nieuwe visie moest een bredere focus hebben, gericht op het verwezenlijken van de ambities van Hengelo en de ontwikkelingen die de stad doormaakt.

Breed draagvlak

Om er voor te zorgen dat de herijkte citymarketingvisie wordt gedragen, gebruikt en doorgevoerd in beleid is draagvlak nodig. Daarom hebben we met ruim 40 stadspartners een interactief proces doorlopen met als uiteindelijk resultaat een krachtige en eenduidige visie die richting geeft aan hoe we Hengelo willen ontwikkelen en presenteren aan onze doelgroepen. Dit proces is begeleid door Bureau Bührs en de coördinatie was in handen van Hengelo Promotie.

Om de continuïteit van uitvoering te waarborgen gaan we de komende periode werken aan een plan van aanpak waarin wordt uitgewerkt hoe de citymarketingvisie meegenomen kan worden in o.a. beleid, evenementen en acties om zo de bewijsvoering te leveren voor de visie. De gemeente en Hengelo Promotie zullen hierin het voortouw nemen om samen met de stakeholders een ambitieus plan op te stellen om breed uitvoering te geven aan de citymarketingvisie. De eerste stap is al gezet door het aanpassen van de stadsfilm. Het resultaat is een film die laat zien waar we als Hengelo voor staan en gaan. Een film die je nog trotser laat worden op je stad. Klik op de links om de citymarketingvisie Hengelo 2024-2040 en de stadsfilm te bekijken. Veel kijk- en leesplezier!

Kernpropositie Hengelo

Hengelo is een stad vol ambitie. Een stad die altijd in beweging is en zich voortdurend vernieuwt. Al meer dan 150 jaar. Met het industriële verleden als stevig fundament waar ondernemers met lef ons groot hebben gemaakt. Zij hebben de basis gelegd voor de creatieve en verbindende maakstad van nu, midden in de groene technologische topregio Twente. In Hengelo komen ondernemerschap, inventiviteit en een goede kwaliteit van leven samen. Je kunt hier jezelf zijn en je ontplooien zoals jij wil: je maakt het hier, letterlijk en figuurlijk!