Beleid financiële bijdragen evenementen Hengelo 2018

Vanaf 1 maart aanvragen financiële bijdrage nieuwe evenementen

In 2018 zijn er twee momenten waarop organisatoren van nieuwe evenementen een aanvraag voor een financiële bijdrage kunnen indienen. De eerste termijn opent donderdag 1 maart. Aanvragen kan tot zondag 1 april.  Voor deze aanpak is gekozen om organisatoren extra te attenderen op de mogelijkheid tot het aanvragen van een financiële bijdrage. Daarnaast wordt het budget op deze manier gelijk verdeeld over het jaar en zijn er ook nog middelen beschikbaar voor het najaar. Hieronder lees je hoe je een financiële bijdrage aanvraagt.

Evenementenbeleid Hengelo 2018

Evenementen zijn belangrijk voor een stad. Ze zorgen voor levendigheid, hebben een belangrijke maatschappelijk en sociale functie en versterken de identiteit van de stad. Hengelo heeft een breed aanbod aan evenementen, voor iedereen is er wat wils. Dit aanbod hoort bij de identiteit van de stad en de stimulering hiervan zal in 2018 gehandhaafd blijven. Wel zal in 2018 de focus op de bezoeker, meer besteding en meerdaags verblijf liggen. Hengelo Promotie zet in op evenementen die de vrijetijdseconomie ondersteunen. Een sterke vrijetijdseconomie en de promotie hiervan draagt bij aan het vestigingsklimaat in onze stad. Door middel van een goed ingericht beleid proberen we hier sturing aan te geven en de organisatie van evenementen te stimuleren.

De rol van Hengelo Promotie bij evenementen
Iedereen die een evenement organiseert of wil gaan organiseren kan terecht bij Hengelo Promotie. Hengelo Promotie speelt een belangrijke rol bij het samenstellen van een samenhangend programma aan evenementen en heeft als doel de organisatie van evenementen te stimuleren en te faciliteren.De belangrijkste taken van Hengelo Promotie zijn:

  • Ondersteuning en advies m.b.t. het vergunningentraject, facilitaire en organisatorische zaken
  • Adviseren over en verzorgen van de marketing en promotie van evenementen
  • Zorgdragen voor een gevarieerd en goed op elkaar afgestemd evenementenaanbod
  • Implementatie en coördinatie van een transparant beleid voor financiële bijdragen t.b.v. de ondersteuning van evenementen in Hengelo
  • Coördinatie van de Hengelose evenementenkalender
  • Bevordering van de samenwerking tussen de verschillende partners

Dus organiseer je een (nieuw) evenement en wil je weten waar je allemaal rekening mee moet houden en wat de mogelijkheden zijn? Maak dan een afspraak met de Marketing & Evenementen Manager van Hengelo Promotie: Monique Otto| monique@hengelopromotie.nl| 074-2501080.

 

Beleid Financiële Bijdragen
In het beleid zijn er 4 categorieën vastgesteld:

Categorie I : Beeldbepalende evenementen
Categorie II : Culturele/Sociale evenementen
Categorie III : Nieuwe Kansrijke evenementen
Categorie IV : Eenmalige bijdragen

De evenementen behorende tot de categorieën I en II worden door de Evenementencommissie van Hengelo Promotie geselecteerd en ingedeeld. Zij ontvangen hierover afzonderlijk bericht.

Zie onderstaande downloads voor het volledige beleid.

Organiseer je een (nieuw) evenement in Hengelo en wil je weten of je in aanmerking komt voor een financiële bijdrage? Zie dan de downloads voor de werkwijze Nieuwe Kansrijke evenementen en Eenmalige bijdragen. Voor vragen kan je contact opnemen met de Evenementen Manager

Overige

  • Voor advies m.b.t. de aanvraag van een evenementenvergunning kan je bij Hengelo Promotie terecht maar je kan ook rechtstreeks contact opnemen met afdeling vergunningen gemeente Hengelo: Irma Linderman | i.linderman@hengelo.nl | 06-52052953
  • Wil je je evenement promoten via onze website? Meld deze dan aan www.hengelopromotie.nl/ Evenementen/Zelf toevoegen evenement.

Downloads

– Financieel beleid Hengelo Promotie 2018
Werkwijze categorie Nieuwe Kansrijke Evenementen
– Werkwijze categorie Eenmalige Bijdragen
 Aanvraagformulier financiële bijdrage nieuwe evenementen 2018
– Voorbeeld projectplan
– Voorbeeld PR / marketingplan
– Voorbeeld begroting