Procedure financiële bijdragen evenementen Hengelo 2020

Hengelo Promotie is verantwoordelijk voor de verdeling van het budget wat beschikbaar is gesteld ter ondersteuning van evenementen in Hengelo.

Evenementen zijn belangrijk voor een stad. Ze zorgen voor levendigheid, hebben een belangrijke maatschappelijke en sociale functie en versterken het profiel van de stad. Bovendien zorgen goed georganiseerde evenementen voor een economische spin-off in Hengelo. Met een goed toetsingskader voor het verlenen van een financiële bijdrage kan er sturing worden gegeven aan de programmering en spreiding van evenementen in Hengelo. Een programmering die aansluit op de behoefte van de Hengelose bevolking en past bij de identiteit en de positionering van de stad.

We vinden het belangrijk dat typisch Hengelose evenementen én evenementen die passen bij ons DNA behouden blijven en zich in de toekomst verder kunnen ontwikkelen. Hiermee bouwen we voort op het DNA, de doelgroepen en positionering, die onlangs zijn vastgesteld in het college van B&W Hengelo. Het toetsingskader gebruiken we om het evenementenaanbod te structureren en te komen tot de gewenste programmering van evenementen die de bewijsvoering leveren voor de gekozen positionering en aansluiten op de gekozen doelgroepen. Hierbij leggen we de focus op de binnenstad, maar hebben we ook oog voor de rest van de gemeente Hengelo.

Dit proces kost tijd en die tijd nemen we ook. We maken hiermee een start in 2020, maar met de organisatoren zullen we samenwerken om Hengelose evenementen zoveel mogelijk te laten aansluiten op het Hengelose profiel.

Een uitgebreide omschrijving van de gekozen positionering en de doelgroepen vind je in het document DNA, positionering en doelgroepen. Het toetsingskader waarin de criteria en voorwaarden staan opgenomen voor een financiële bijdrage staan in het document “Toetsingskader evenementen Hengelo 2020

Zie hiervoor onderstaande downloads.

Procedure aanvraag financiële bijdrage

Evenementen die in 2020 plaatsvinden dienen voor 1 december 2019 de aanvraag te hebben ingediend.  Uiterlijk 1 februari 2020 worden de bijdragen vastgesteld door een onafhankelijke adviescommissie en gecommuniceerd.

  1. Organiseer je een nieuw evenement in Hengelo, vul dan het aanvraagformulier in en stuur deze met de gevraagde documenten naar info@hengelopromotie.nl. Zie voor het formulier onderstaande downloads.
  2. Ben je organisator van een bestaand evenement en heb je eerder een aanvraag ingediend dan hoef je het aanvraagformulier niet in te vullen. Stuur dan het projectplan, promotieplan, gespecificeerde en goed onderbouwde begroting en plattegrond van het evenemententerrein naar info@hengelopromotie.nl.

Overige taken Hengelo Promotie bij evenementen

Iedereen die een evenement organiseert of wil gaan organiseren kan terecht bij Hengelo Promotie. Hengelo Promotie speelt een belangrijke rol bij het samenstellen van een samenhangend programma aan evenementen en heeft als doel de organisatie van evenementen te stimuleren en te faciliteren.

De belangrijkste taken van Hengelo Promotie zijn:

  • Ondersteuning en advies m.b.t. het vergunningentraject, facilitaire en organisatorische zaken
  • Adviseren over en verzorgen van de marketing en promotie van evenementen
  • Zorgdragen voor een gevarieerd en goed op elkaar afgestemd evenementenaanbod
  • Implementatie en coördinatie van een transparant beleid voor financiële bijdragen t.b.v. de ondersteuning van evenementen in Hengelo
  • Coördinatie van de Hengelose evenementenkalender
  • Bevordering van de samenwerking tussen de verschillende partners

Dus organiseer je een (nieuw) evenement en wil je weten waar je allemaal rekening mee moet houden en wat de mogelijkheden zijn? Maak dan een afspraak met Evenementen Coördinator van Hengelo Promotie: Miriam Groothuis| miriam@hengelopromotie.nl| 074-2501080.

Overige

  • Voor advies m.b.t. de aanvraag van een evenementenvergunning kan je bij Hengelo Promotie terecht maar je kan ook rechtstreeks contact opnemen met afdeling vergunningen gemeente Hengelo: Irma Linderman | i.linderman@hengelo.nl | 06-52052953
  • Wil je je evenement promoten via onze website? Meld deze dan aan www.hengelopromotie.nl/inzenden

Downloads

Toetsingskader evenementen Hengelo 2020
Aanvraagformulier financiële bijdrage nieuwe evenementen 2020
– DNA, positionering en doelgroepen
Algemene-bepalingen-beleid-financiele-bijdrage-bezwaarberoeps-procedure 2020

Deze website gebruikt cookies

Deze website respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Deze website waarborgt en respecteert je privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen