En de winnaar is....

 

Met een ruime meerderheid van stemmen heeft het ontwerp van West 8 de verkiezing van het marktplein gewonnen. Van de 4118 Hengeloërs die een (geldige) stem hebben uitgebracht kozen er 2791 voor het ontwerp met het Hijschgebouw. Dat is bijna 68%.

Het ontwerp van Mecanoo kreeg 22% van de stemmen en IAA Architecten 10%. Het tellen van de stemmen heeft onder toezicht van notaris Marres van Suwijn Notarissen  plaatsgevonden.

“Bedankt!”

“We zijn ontzettend blij met de opkomst en willen iedereen van harte bedanken voor zijn of haar komst. Hengelo heeft een duidelijke stem laten horen! De komende periode gaan we met alle partijen hard aan de slag om het ontwerp verder uit te werken”, aldus Roland Schwind (voorzitter Stichting Centrummanagement Hengelo) namens de samenwerkende partijen.

Verdere uitwerking

Bij die verdere uitwerking krijgt de ontwerper alle suggesties en ideeën mee die de mensen op het stembiljet hebben geschreven. “En de komende tijd gaan wij graag met mensen in gesprek over de verdere uitwerking van het winnende schetsontwerp. Iedereen die graag zijn of haar steentje wil bijdragen is van harte uitgenodigd! Samen geven we Hengelo een markt waar inwoners en ondernemers weer trots op kunnen zijn!’, aldus Schwind.

Vervolg proces
Om het schetsontwerp uit te kunnen voeren is een bestemmingsplanwijziging nodig. Dat betekent dat het wel even kan duren voordat  de replica van het  Hijschgebouw ook daadwerkelijk op het marktplein verrijst. Schwind: “Zodra er een definitief ontwerp ligt bekijken we welke onderdelen van het ontwerp we al wel kunnen uitvoeren, vooruitlopend op de ruimtelijke procedures. Want Hengelo kan niet wachten totdat het marktplein wordt aangepakt. Dat blijkt overduidelijk uit de enorme betrokkenheid en reacties van de Hengeloërs de afgelopen weken. En daar willen we graag aan tegemoet komen”.

Op de hoogte blijven?

Via Facebook @stemophetmarktplein kan iedereen op de hoogte blijven. Bovendien zorgen de samenwerkende partijen ervoor dat er via hun kanalen regelmatig updates komen. Lees hier meer over het verloop van de stemweek en de meest gestelde vragen.

 

 

Deze website gebruikt cookies

Deze website respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Deze website waarborgt en respecteert je privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Privacyverklaring