Oproep: aan de slag met Onze markt!

Onze binnenstad ging de afgelopen jaren sterker achteruit dan steden in de omgeving. Dit kenmerkt zich door veel leegstand, een teruglopend aantal bezoekers en het sluiten van winkels. Specifiek voor onze binnenstad geldt een weinig onderscheidend vermogen en het sterk concurrerende aanbod in de direct omgeving.

Die conclusie was in 2017 aanleiding voor het actieplan voor een vitale Hengelose binnenstad. Er moest iets gebeuren. Gemeente, SCH, SVH en Hengelo Promotie stelden een plan op, met concrete acties om de binnenstad weer vitaal en toekomstbestendig te laten zijn. Een herkenbare binnenstad die past bij waar Hengelo voor staat. Waar inwoners en bezoekers graag (lang) verblijven, die onderscheidend is, met een divers aanbod en waar het fijn, veilig en gezellig is. Op verschillende fronten wordt daar nu ook daadwerkelijk aan gewerkt.

Helaas moeten we echter concluderen dat de transformatie van het marktplein op zich laat wachten. Terwijl dit wat ons betreft wel één van de sleutelprojecten is om de binnenstad weer meer leven in te blazen. Dat is ook precies de reden waarom SCH, SVH en Hengelo Promotie destijds besloten om de koppen bij elkaar te steken, om deze ontwikkeling van de grond te krijgen. Een unieke samenwerking waarbij vertegenwoordigers van (centrum) ondernemers, bezoekers, inwoners en de eigenaren van het vastgoed in de binnenstad aan zet waren. Een breed gedragen plan met en door alle stakeholders. Na jaren -pleisters- plakken met licht lindes en een brinktoren leek er nu eindelijk iets te gaan gebeuren met, wat voor velen gezien wordt als de schandplek in onze stad.

Een verkiezing werd uitgeschreven, er kon gestemd worden op drie ontwerpen, allen gerenommeerde architecten met verstand van zaken. Ruim 2.800 stemmers kozen in december 2017 voor het ontwerp van West8. Natuurlijk hebben wij ook alle discussies meegekregen over de drie ontwerpen, over de verkiezing. Tegelijkertijd hadden wij het volste vertrouwen: we hebben hier te maken met een internationaal (prijzen winnend) architectenbureau die wereldsteden weet te transformeren. En met de inzet van Gerard Cornelissen wisten we ook dat lokale partijen bereid waren zich aan te sluiten.

Nu om 5 voor 12 dit plan, de Hijschkamer dreigt te mislukken, overheerst vooral teleurstelling, ook bij ons. Die teleurstelling heeft vooral te maken met de ‘angst’ dat we nu weer terugvallen op de periode hiervoor: op het pleisters-plakken.

Hengelo Promotie is vooral voorstander van een ontwikkeling op het plein die zorgt dat er iets gebeurt wat onze stad een onderscheidend vermogen geeft, de binnenstad uniek maakt, dat zorgt voor meer leven in de brouwerij, iets waar de Hengeloër trots op kan zijn. En dat er iets op het marktplein gebeurt wat een aanzuigende kracht heeft voor de rest van de binnenstad. Zodat wij dit kunnen uitdragen (promoten) en inwoners en bezoekers kunnen trekken en binden aan onze binnenstad. Wat dat betreft is Hengelo Promotie is niet per definitie voorstander van Bos Op het Plein, de Hijschkamer of het fijn plein van Pier van Dijk. We zijn voorstander dát er iets gebeurd en vooral: zo snel mogelijk.

En die transformatie krijgen we als stad alleen voor elkaar als we het samen doen. Vanuit Hengelo Promotie betreuren we het dan ook heel erg dat de verdeeldheid bij en tussen onze partners groter lijkt te worden, waardoor de samenwerking nu dreigt te stranden.

Onze oproep is dan ook om vooral zo snel mogelijk een helder proces op te starten, waarin we heldere kaders vanuit de raad mee krijgen en waarin alle betrokkenen een rol krijgen en die ook pakken, om zo samen te bouwen aan een mooiere en levendige binnenstad, met een aantrekkelijk marktplein.

Deze website gebruikt cookies

Deze website respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Deze website waarborgt en respecteert je privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen