Berichten

Kristalbad Hengelo

Kristalbad Hengelo

Echt de moeite waard om eens een rondje te lopen: het Kristalbad. De Tubantia omschrijft het als een stukje topnatuur tussen Hengelo en Enschede. En dat is het ook. Je ontdekt hier verschillende vogelsoorten. Maar ook veel vlinders, libellen, padden, kikkers, salamanders en andere diersoorten. Tijd voor een rondje Kristalbad. 

Historie

Het gebied tussen Hengelo en Enschede en tussen Driene en Twekkelo heet Kristalbad. De naam is afkomstig van het zwembad Kristalbad, dat vroeger op Camping de Zwaaikom lag aan het Twentekanaal. Het Kristalbad is van oudsher al een nat gebied met daar doorheen een slingerende Elsbeek. Natte heide omringde de waterplassen. vanaf ongeveer 1900 werd het geheel ontgonnen en intensiever in gebruik genomen voor de landbouw. Een opvallende lijn die de structuur van het Kristalbad kruist is de markegrens tussen de marken Twekkelo en Driene. Deze loopt van oost naar west in het zuidelijke deel van het gebied. Een eeuwenoude grens is herkenbaar aan de bomenrij en de nog aanwezige Koekoeksteen.

Kristalbad Hengelo | Hengelo Promotie

Unieke plek

Een uniek gebied waar Enschede en Hengelo elkaar bijna raken. Tussen oude de cultuurlandschappen Twekkelo ten zuiden van het Twentekanaal en Driene aan de noordkant van de Hengelosestraat, met de spoorlijn in het midden, daar ligt het Kristalbad. Een groene, waterrijke buffer tussen stedelijke bebouwing en infrastructuren. Rechte lijnen zijn dominant in het gebied aanwezig en hebben in het ontwerp van het ‘nieuwe’ Kristalbad nadrukkelijk vorm gekregen.

Waterberging

In Enschede en Hengelo is weinig ruimte om overtollig regenwater te bergen. Er is een behoorlijk hoogteverschil tussen beide steden en bij hevige regenval loopt het water te snel naar Hengelo. Om in Hengelo de voeten droog te houden, moet het water tijdelijk worden opgevangen. Het Kristalbad biedt ruimte voor 187.000 kubieke meter water. Dat is zo’n 70 Olympische zwembaden vol.

Zuiver water

Het water in het Kristalbad komt grotendeels van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Enschede en stroomt via de Elsbeek het gebied binnen. Schoon gezuiverd water, maar weinig biologisch actief. Om de milieukwaliteit van het water te verbeteren, is de ‘watermachine’ aangelegd. Geïnspireerd door beproefde methoden van het Wetland Research Centre van de Universiteit Halmstad uit Zweden heeft het waterschap Regge en Dinkel dit ingenieuze biologische in- en doorstroomsysteem toegepast. Het Kristalbad bestaat uit compartimenten die om beurten worden gevuld, leeglopen en droogvallen. Onder invloed van licht, lucht en plantengroei doet de waterbodem zijn zuiverende werking: het afbreken en omzetten van voedingsstoffen.

Recreatie

Natuurlijk nodigt het Kristalbad uit om van dichtbij te bekijken. Vanaf de twee uitkijktorens en de paden kan dat prima. Opvallend is dat tussen de uitkijktorens een zichtlijn is opengehouden. Deze symboliseert de voormalige loop van de Elsbeek. De uitkijktorens geven het start- en eindpunt van de zogenaamde watermachine aan. Langs het gebied lopen enkele fiets- en wandelpaden. Vanaf die paden zijn de plekken met verschillende waterstanden goed te zien. Vanwege natuurbelangen is recreëren alleen toegestaan op de paden.

Lees hier het artikel van Tubantia over het Kristalbad. Op de website van Vechstromen is het mogelijk om een excursie naar het Kristalbad aan te vragen. Lees er meer over op de website van Vechtstromen. 

 

Deze website gebruikt cookies

Deze website respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Deze website waarborgt en respecteert je privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen