Berichten

Investeringsfonds evenementen

Investeringsfonds evenementen

In 2020 is er door Hengelo Promotie, in samenwerking met  gemeente Hengelo, een fonds ingesteld ten behoeve van eenmalige, bijzondere uitgaven voor evenementen die in Hengelo georganiseerd worden: het zogenaamde investeringsfonds. De hoogte van dit fonds is €35.000 met een maximum van €10.000 per aanvraag/evenement. De eerste aanvraagtermijn was 1 december 2019. Naar aanleiding van de ingediende en goedgekeurde aanvragen is er een totaalbedrag van €18.000 toegekend. Er is nu dus nog €17.000 beschikbaar. Hiervoor kunnen nog aanvragen gedaan worden.

Aanvragen

Van 1 maart tot 1 april 2020 kan er een aanvraag worden ingediend voor het investeringsfonds, hierbij moet worden voldaan aan de volgende criteria:

– Het betreft een eenmalig initiatief of investering;
– De gevraagde bijdrage heeft een duurzaam karakter of;
– De investering leidt op de lange termijn tot verlaging van de totale kosten of;
– Het betreft een aanvulling op de programmering t.b.v. een lustrum of jubileum waar-door er meer bezoekers aangetrokken kunnen worden of een groter mediabereik gerealiseerd wordt of;
– De eenmalige bijdrage dient als aanjaagpremie voor een nieuw op te starten evenement die de potentie heeft om onbrand te worden (meer daarover lees je hier)

Wil je hiervoor in aanmerking komen dan dient er een aparte, gespecificeerde aanvraag en begroting te worden ingediend met betrekking tot het initiatief of investering. Hieruit moet de meerwaarde en de noodzaak blijken. De aanvraag kan gestuurd worden naar info@hengelopromotie.nl t.a.v. Miriam Groothuis. De aanvraag moet voor 1 april 2020 binnen zijn.

Meer informatie

Via deze link vind je meer informatie over de werkwijze financiële bijdrage.

Deze website gebruikt cookies

Deze website respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Deze website waarborgt en respecteert je privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen