Colofon

De eigendomsrechten van de data, de content alsmede de website berusten bij Hengelo Promotie. Deze site komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Hengelo Promotie.

Internet redactie
Hengelo Promotie
Markt 8
7551 CG Hengelo
T: 074-2501080
E: info@hengelopromotie.nl